- Chiều ngày 28/12, Bộ GD-ĐT đã có cuộc họp báo về kết quả kiểm tra việcTrường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội trước khi tuyển sinh đào tạo ngành y.

“Bác sĩ Kinh Công”: Cho phép tuyển sinh sau khi bổ sung đủ điều kiện

Nguyễn Minh Lợi, Phó Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ, Đào tạo Bộ Y tế, thành viên tham gia đoàn thẩm định

Đoàn tiến hành kiểm tra tại cơ sở của Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tại khu đô thị Đền Đô, thị trấn Từ Sơn, Bắc Ninh vào ngày 23/12.

Đoàn kiểm tra liên ngành kết luận: Trường đã bổ sung cơ sở vật chất và đội ngũ theo góp ý của các thành viên trong Đoàn thẩm định liên ngành tại biên bản ngày 5/10/15.

Điều kiện cơ sở vật chất của trường vượt so với quy định mở ngành của Thông tư 08, có tham khảo đề xuất của Bộ Y tế với Bộ GD-ĐT.

Cụ thể, đối với ngành Y đa khoa, đội ngũ giảng viên ngành y có 34 người có trình độ thạc sĩ trở lên / 56 giảng viên cơ hữu, trong đó có 23tiến sĩ và thạc sĩ, 10 chuyên khoa I và 12 chuyên khoa II. Thiếu 1 tiến sĩ sản khoa và 6 môn học của năm cuối chưa có giảng viên cơ hữu đúng chuyên ngành là Chẩn đoán hình ảnh, Truyền nhiếm, Tâm thần, Ký sinh trùng, Sinh lý bệnh miễn dịch,Mô phôi.

Về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho đào tạo ngành Y: đảm bảo được cơ sở vật chất tối thiểu theo yêu cầu của chương trình đào tạo;còn thiếu một số thiết bị thực hành, thí nghiệm. Tuy nhiên, nhà trường phải bổsung danh mục thiết bị theo hợp đồng mua bán trị giá 11 tỉ đồng và giao hàng tháng 1/2016.

“Bác sĩ Kinh Công”: Cho phép tuyển sinh sau khi bổ sung đủ điều kiện
Bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD-ĐT

Đối với ngành Dược học: Về đội ngũ giảng viên ngành Dược có 20 giảng viên có trình độ tiến sĩ, PGS, thạc sĩ, 2 chuyên khoa I, 1 chuyên khoaII, trong đó 14 chuyên ngành và 8 cơ sở. Có 1 giảng viên/ 19 môn cơ sở vàchuyên ngành, trong đó thiếu giảng viên chuyên ngành dạy môn Phân tích kiểm nghiệm.

Về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho đào tạo ngành Dược học: Về cơ sở đảm bảo được cơ sở vật chất theo yêu cầu của chương trình đào tạo, còn thiếu một số lượng trang thiết bị. Trường cần phải bổ sung danh mục thiết bị theo hợp đồng mua bán 23 tỉ đồng và giao hàng trước ngày 22/2/2016.

Về cơ sở thực hành: Có đủ bệnh viện đa khoa đảm bảo theo yêu cầu thực hành, thực tập của sinh viên, có hướng dẫn, đánh giá cả các giảng viên cơ hữu của trường.

“Bác sĩ Kinh Công”: Cho phép tuyển sinh sau khi bổ sung đủ điều kiện

Đoàn kiểm tra thống nhất đánh giá đối với ngành dược học, Bộ GD-ĐT và Bộ Y tế đồng ý để trường đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo ngành dược học từ năm 2016 nếu thực hiện xong hợp đồng mua bán thiết bị đã ký trị giá 23 tỉ đồng; bổ sung tối thiểu 1 thạc sĩ môn Phân tích kiểm nghiệm và báo cáo Bộ GD-ĐT, Bộ Y tế. Chỉ tiêu xác định theo đúng thông tư 32/2015/TT-BGD ĐT ngày16/12/2015.

Đối với ngành Y đa khoa Bộ GD-ĐT và Bộ Y tế sẽ xem xét cho phép trường đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh sau khi trường bổ sung đội ngũ, trong đó có 1 tiến sĩ sản khoa, và 6 giảng viên cơ hữu đúng chuyên ngành là Chẩn đoán hình ảnh, Truyền nhiếm, Tâm thần, Ký sinh trùng, Sinh lý bệnh miễn dịch, Môphôi. Thực hiện các hợp đồng mua bán trang thiết bị đã ký trị giá 11 tỉ đồng.

Đề nghị trường khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để sớm được công nhận là phân hiệu của Trường tại Từ Sơn – Bắc Ninh.

  • Ngân Anh – Văn Chung