Cụ thể, theo quyết định số 2458/QĐ-UBND do ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh ký ngày 29/6, bổ nhiệm bà Đặng Thị Quỳnh Diệp, quyền Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Tĩnh giữ chức Giám đốc Sở này với thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Bà Đặng Thị Quỳnh Diệp trở thành Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Tĩnh
Bà Đặng Thị Quỳnh Diệp trở thành giám đốc Sở GD-ĐT Hà Tĩnh

Bà Đặng Thị Quỳnh Diệp, sinh ngày 16/8/1974, là thạc sĩ Toán học. Trước khi trở thành Giám đốc, bà Diệp được giao quyền Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Tĩnh từ ngày 1/3, thay cho người tiền nhiệm là ông Trần Trung Dũng chờ quyết định nghỉ hưu.

 

Trước đó, bà Diệp từng là phó, rồi trưởng phòng Giáo dục thường xuyên và chuyên nghiệp, rồi Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Tĩnh từ tháng 5/2018.

Thanh Hùng

Bà Đặng Thị Quỳnh Diệp được giao quyền Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Tĩnh

Bà Đặng Thị Quỳnh Diệp được giao quyền Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ký quyết định giao giữ quyền Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh này đối với bà Đặng Thị Quỳnh Diệp.