Giáo dục

222 thí sinh được nâng điểm, phụ huynh không thể vô can!icon
222 thí sinh được nâng điểm, phụ huynh không thể vô can!
icon
Phụ huynh không tham gia đường dây thì không ai nâng điểm cho con họ hết. Phụ huynh có muốn thì mới tham gia, nếu chồng không biết thì vợ phải biết và ngược lại.
 
video box
 
 
HIỂN THỊ THÊM TIN