- Trong khuôn khổ Lễ hội cà phê 2017, các người đẹp Ngọc Hân, Huyền My, Tố Như, Lan Hương có các chương trình cộng đồng như giao lưu với các sinh viên, ký tặng sách tại làng cà phê cùng nhạc sĩ Dương Thụ... 

Á hậu Huyền My khoe eo con kiến nổi bật giữa dàn người đẹp
Á hậu Huyền My khoe eo con kiến nổi bật giữa dàn người đẹp
Á hậu Huyền My khoe eo con kiến nổi bật giữa dàn người đẹp
Á hậu Huyền My khoe eo con kiến nổi bật giữa dàn người đẹp
 
Á hậu Huyền My khoe eo con kiến nổi bật giữa dàn người đẹp
Á hậu Huyền My khoe eo con kiến nổi bật giữa dàn người đẹp
Á hậu Huyền My khoe eo con kiến nổi bật giữa dàn người đẹp
Á hậu Huyền My khoe eo con kiến nổi bật giữa dàn người đẹp
Á hậu Huyền My khoe eo con kiến nổi bật giữa dàn người đẹp
Á hậu Huyền My khoe eo con kiến nổi bật giữa dàn người đẹp


Ảnh: Tô Thanh Tân