Sáng 10/12, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức Lễ công bố sách xuất bản lần thứ II, năm 2019. Tại lễ công bố, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã chọn lọc và giới thiệu một số tác phẩm có giá trị và ý nghĩa lớn được xuất bản, phát hành thời gian qua.

Nổi bật là các cuốn sách như: Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới; một số cuốn sách chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Kiểm soát quyền lực ở nước ta qua công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; Quốc phòng Việt Nam 2019; Chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông; Trí thức Việt Nam với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; ...

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia ra mắt hơn 500 ấn phẩm sách
Lễ công bố sách xuất bản lần thứ hai năm 2019 của NXB Chính trị quốc gia Sự thật.

Trong số đó, đáng chú ý là cuốn sách Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và sự vận dụng trong xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay do đồng chí Lê Khả Phiêu - Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam chủ biên, với sự tham gia nghiên cứu, biên soạn, đóng góp ý kiến của nhiều nhà lãnh đạo, quản lý, nhà khoa học uy tín trong nước.

Tại lễ công bố, đồng chí Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Công an đã thay mặt tổ biên soạn trực tiếp giới thiệu cuốn sách cho biết, cuốn sách ra mắt đông đảo bạn đọc đúng vào thời điểm cả nước sôi nổi kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019); 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2019).

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia ra mắt hơn 500 ấn phẩm sách
Đồng chí Nguyễn Văn Thành thay mặt tổ biên soạn giới thiệu Cuốn sách tại lễ công bố.

Cuốn sách đã vinh dự được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng viết Lời tựa, trong đó khẳng định: “Với cách trình bày khoa học dựa trên một khối tư liệu phong phú và cập nhật, cuốn sách đã hệ thống hóa di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Đảng và xây dựng Đảng; tổng quan thực trạng đạo đức trong Đảng và công tác xây dựng Đảng về đạo đức trong thời gian; luận giải yêu cầu của sự cần thiết phải vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay; từ đó đề xuất nhiệm vụ và các giải pháp vận dụng tư tưởng của Người nhằm xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh, xứng đáng với niềm tin yêu của Nhân dân cả nước”.

Cuốn sách được kết cấu gồm ba chương, với trên 360 trang viết, thông qua việc khái quát những luận điểm cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các tác giả khẳng định, là người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn yêu cầu Đảng phải tiêu biểu cho đạo đức, văn hóa và văn minh, vì vậy, Người đặc biệt coi trọng xây dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng; thường xuyên yêu cầu Đảng phải tự xây dựng, chỉnh đốn nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn sự nghiệp cách mạng.

Cuốn sách khép lại với nhận định sâu sắc: “Thực tiễn cách mạng của Đảng và của dân tộc gần chín thập niên qua, nhất là trong công cuộc đổi mới đã cho thấy, đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên có vai trò quan trọng và tác dụng to lớn đối với sự phát triển của đất nước và sự trưởng thành của Đảng”.

 
Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia ra mắt hơn 500 ấn phẩm sách
Kể từ lễ công bố sách xuất bản lần thứ nhất (tháng 7-2019) tính đến ngày 1-12-2019, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã cho ra mắt bạn đọc gần 500 ấn phẩm sách chính trị, lý luận, pháp luật và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Cũng tại lễ công bố, Quyền Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật Phạm Chí Thành cho biết, năm 2019 là năm có vị trí rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi toàn bộ Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng. Do đó, Nhà xuất bản đã đẩy mạnh công tác phối hợp với các cơ quan, ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương tổ chức biên tập, xuất bản và phát hành hàng trăm đầu sách chính trị, lý luận, pháp luật với các mảng đề tài phong phú, trong đó có các mảng sách trọng tâm phục vụ việc quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XII.

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia ra mắt hơn 500 ấn phẩm sách
Một số cuốn sách nổi bật trưng bày tại lễ công bố.

Bên cạnh đó, còn có các đầu sách phục vụ việc tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; sách về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên sách; về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống “chaỵ chức, chạy quyền”; sách về bảo vệ chủ quyền biên giới, hải đảo của Tổ quốc; về công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, v.v...

Kể từ sau lễ công bố sách xuất bản lần thứ nhất (tháng 7/2019) tính đến ngày 1/12/2019, Nhà xuất bản đã cho ra mắt bạn đọc gần 500 ấn phẩm sách chính trị, lý luận, pháp luật và tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ đầu năm 2019 đến nay, Nhà xuất bản đã cho ra mắt bạn đọc hơn 1.000 đầu sách, trong đó sách in mới chiếm 70%, sách tái bản chiếm 30%.

Đặc biệt, trong năm 2019, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã tập trung đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động xuất bản nhằm theo kịp những đòi hỏi mới trong thực tiễn hoạt động xuất bản; đồng thời nâng cao chất lượng công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị, pháp luật phục vụ đông đảo bạn đọc ở trong và ngoài nước.

Nhà xuất bản đã triển khai hệ thống xuất bản, phát hành sách điện tử trên trang https://stbook.vn/, đã được Bộ Thông tin và Truyền thông xác nhận hoạt động xuất bản và phát hành xuất bản phẩm điện tử kể từ tháng 10/2019. Qua đó, tạo thêm kênh cho bạn đọc có thể truy cập để mua và đọc sách điện tử trên máy tính và điện thoại di động.

Tình Lê

Người cha viết lại truyện nàng Bạch Tuyết bởi 'không có cái kết hạnh phúc mãi mãi'

Người cha viết lại truyện nàng Bạch Tuyết bởi 'không có cái kết hạnh phúc mãi mãi'

Một người cha đến từ nước Đức - anh Stephan Kalinski - đã viết lại câu chuyện cổ tích về nàng Bạch Tuyết theo hướng tư duy hiện đại hơn, bởi anh Stephan tin rằng “không có cái kết hạnh phúc mãi mãi”.