Ngày 20/7, tại Hà Nội, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu Toàn quốc Nhiệm kỳ VIII (2020 – 2025). Đại hội đã bầu ra 13 thành viên tham gia Ban chấp hành và Ban Kiểm tra của Hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, GS.TS Lê Hồng Lý đã được bầu làm Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam.

Phát biểu tại đại hội, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đánh giá cao Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam với những nỗ lực và kết quả nổi bật, đánh dấu sự phát triển trên nhiều mặt của Hội, cả quy mô lẫn số lượng, chất lượng và hiệu quả hoạt động.

GS Lê Hồng Lý làm Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đã động viên hội viên tập trung sưu tầm, biên soạn, dịch thuật gần 4.000 công trình về văn hóa, văn nghệ dân gian trong đó có công trình với quy mô lớn, đóng góp thiết thực vào việc xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát triển văn hóa, du lịch ở các địa phương. Số công trình này đã xuất bản một phần lớn trong Dự án Công bố và phổ biến tài sản văn hóa-văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam, được dư luận xã hội và hội viên đánh giá cao.

Hội cũng đã tập trung đầu tư các công trình sưu tầm, nghiên cứu về văn hóa dân gian biển đảo nhằm góp phần khẳng định chủ quyền, lãnh thổ biển đảo của Việt Nam như: Văn hóa dân gian biển đảo miền Trung, Hải trình Nam - Bắc, Bắc - Nam, Vè các lái…

Việc phong tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian cho 659 vị hội viên của hội từ năm 2001 đến nay là công việc thiết thực, ghi nhận công lao cũng như động viên các nghệ nhân dân gian, những người có công nghiên cứu, bảo tồn, truyền bá vốn di sản văn hóa, văn nghệ dân gian quý báu mà ông cha ta để lại.

 

Trước những kết quả đã đạt được, ông Võ Văn Thưởng cũng đề nghị cần đánh giá đúng tình hình hoạt động của hội trong những năm qua, đúc rút kinh nghiệm, tập trung trí tuệ, trách nhiệm để xây dựng phương hướng, nhiệm vụ của hội trong nhiệm kỳ tới với những hoạt động hiệu quả, thiết thực. Xử lý hài hòa giữa bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc với phát triển kinh tế, du lịch bền vững, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam.

Chú trọng việc đổi mới phương thức hoạt động hội gắn với đặc trưng, đặc thù của hội, huy động các nguồn lực để góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân gian, dân tộc. Xây dựng các đơn vị cơ sở của hội thành những đơn vị vững về chuyên môn, có tinh thần đoàn kết để hoàn thành nhiều công trình sưu tầm, nghiên cứu, nhằm lưu giữ và phát huy những di sản văn hóa, văn nghệ dân gian Việt Nam có giá trị, góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước, trực tiếp là ngành công nghiệp du lịch.

Hội tập trung biên soạn, chọn lọc trong số hơn 1.500 bản thảo công trình chưa xuất bản, bổ sung những công trình mới có chất lượng, có giá trị để đề xuất tiếp tục thực hiện Dự án Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam, nhằm bảo tồn và phát huy đầy đủ những giá trị tinh hoa của văn hóa dân tộc. Trên cơ sở đó góp phần quảng bá vốn văn hóa, văn nghệ dân gian độc đáo của các dân tộc Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cũng tin tưởng, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự ủng hộ của nhân dân, với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của Ban Chấp hành Hội và toàn thể hội viên, trong nhiệm kỳ VIII, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam sẽ phát triển vững mạnh, đạt được những thành tựu ở “tầm cao mới” như Nghị quyết của Đại hội VIII đã đề ra.

Tình Lê

25 nghệ nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân

25 nghệ nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân

Có 25 nghệ nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu NSND và 85 nghệ nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu NNƯT đợt này.