Thứ trưởng Văn hóa kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Hà Giang tiếp tục xử lý việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dinh thự Vua Mèo.

Bộ VHTTDL vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ liên quan đến di tích quốc gia Khu nhà họ Vương, tỉnh Hà Giang.

Theo báo cáo của Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đặng Thị Bích Liên, ngày 19/6/1993, UBND tỉnh Hà Giang có Công văn số 169/UB – VX đề nghị Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ VHTTDL) xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa nhà họ Vương (huyện Đồng Văn).

Căn cứ giá trị di tích, tiêu chí xếp hạng di tích quy định tại Pháp lệnh bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử, văn hóa và danh làm thắng cảnh (năm 1984), ngày 23/7/ 1993, Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin đã ban hành Quyết định số 937/QĐ – BT xếp hạng di tích kiến trúc – nghệ thuật Khu nhà họ Vương, xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Bộ VHTTDL cho hay, việc xếp hạng di tích đối với Khu nhà họ Vương được ông Vương Quỳnh Sơn (thân sinh của ông Vương Duy Bảo) là một chủ trương đúng đắn của Nhà nước. 

Theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa, việc lập hồ sơ và xếp hạng di tích (cấp quốc gia và cấp quốc gia đặc biệt) dựa trên các giá trị về văn hóa, lịch sử và kiến trúc nhằm xây dựng phương án bảo vệ, bảo tồn và phát huy các giá trị độc đáo riêng của di tích đó.

Bộ Văn hóa đề nghị Hà Giang sớm cấp lại sổ đỏ dinh thự Vua Mèo
Bộ Văn hóa đề nghị Hà Giang sớm cấp lại sổ đỏ dinh Vua Mèo.


Quyết định xếp hạng di tích không nhằm mục đích xác lập hay chuyển đổi quyền sở hữu tài sản trên đất và quyền sử dụng đất của di tích mà là cơ sở để xác lập trách nhiệm thực hiện gìn giữ, bảo tồn các giá trị (yếu tố nguyên gốc) và phát huy giá trị của di tích.

 

“Việc xếp hạng di tích dinh thự họ Vương không quốc hữu hóa quyền sở hữu ngôi nhà của những người trong gia đình được quyền thừa kế hợp pháp”, Bộ Văn hóa khẳng định.

Cũng với đó, theo báo cáo của Bộ VHTTDL, năm 2002, tại buổi làm việc với Lãnh đạo Bộ Văn hóa – Thông tin, ông Vương Quỳnh Sơn có đề nghị một số việc như: Bồi thường cho gia đình các cây thông bị chặt hạ trong quá trình thi công đường dây điện và trồng mới thay thế các cây này để đàm bảo cảnh quan; Không đặt lại vấn đề khôi phục nhà của ông Vương Chí Thành tại thị trấn Phó Bảng; Sau khi tu bổ, tôn tạo di tích nên để 1 – 2 phòng cho gia đình có hỗ nghỉ ngơi khi về thăm viếng tổ tiên;

Việc đưa con cháu họ Vương ra ngoài khu tích cần có sự bàn bạc thống nhất giữa chính quyền và dòng họ, có chế độ chính sách thỏa đáng; Cần có một cuộc họp để dòng họ Vương bàn giao khu di tích cho chính quyền; Đề nghị chính quyền huyện Đồng Văn tuyển 1, 2 người là con cháu họ Vương làm nhân viên trông coi Nhà văn hóa huyện và làm một ngôi nhà nhỏ 2 gian gần Nhà văn hóa cho những người này ở để tiện trông nom Nhà văn hóa; Đề nghị chính quyền địa phương tuyển chọn một số con cháu họ Vương đi đào tạo chuyên môn về bảo tàng, sau đó tuyển dụng làm nhân viên giới thiệu khu di tích Nhà Vương; Đề nghị nhà nước cấp cho gia đình ông ở Hà Nội 100m2 đất để gia đình làm nhà ở, thay cho việc cấp căn hộ tại Khu nhà công vụ.

Trước những đề nghị này, Bộ Văn hóa – Thông tin đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1507/VHTT – BTBT ngày 9/4/ 2002. Những đề nghị trên cơ bản đã được cơ quan thẩm quyền thực hiện.

Về quá trình giải quyết kiến nghị của ông Vương Duy Bảo, Bộ VHTTDL cho hay, tại buổi làm việc ngày 10/8/2018, cá nhân ông Vương Duy Bảo cũng đã đồng thuận với giải quyết của Bộ VHTTDL và thống nhất đây là việc thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Hà Giang, Bộ VHTTDL đã có công văn đề nghị UBND tỉnh Hà Giang xử lý, giải quyết.

Bên cạnh đó, Bộ VHTTDL cũng đã tiến hành khảo sát tại di tích khu nhà Vương, đồng thời làm việc với UBND tỉnh Hà Giang và các cơ quan chức năng tỉnh.

“Bộ VHTTDL thấy rằng việc xếp hạng di tích và đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích Khu nhà Vương nhằm gìn giữ và phát huy giá trị của di tích trong thời gian qua của Nhà nước là một chủ trương đúng, thể hiện sự quan tâm của Nhà nước ta đối với việc gìn giữ và phát huy giá trị kiến trúc nghệ thuật khu nhà họ Vương. Tuy nhiên, vừa qua đã để xẩy ra sơ xuất trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đồng Văn", Bộ VHTTDL khẳng định sơ xuất cấp sổ đỏ nhà Vua Mèo là do Hà Giang.

Bộ VHTTDL cũng kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Hà Giang tiếp tục xử lý việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất di tích Khu nhà Vương theo quy định của pháp luật sau khi tỉnh Hà Giang đã có quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đồng Văn.

Bộ VHTTDL sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và hướng dẫn tỉnh Hà Giang, dòng họ Vương thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị của di tích để di tích trở thành điểm thăm quan du lịch hấp dẫn, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân địa phương và con cháu họ Vương đang sinh sống tại khu vực.

Tình Lê