Tại cuộc họp, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Tập đoàn đã báo cáo cập nhật tình hình của TKV trước diễn biến mới phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Theo đó, các đơn vị trực thuộc TKV, đặc biệt là các đơn vị tại Quảng Ninh và khu vực lân cận Hải Dương đã chủ động, kịp thời trong việc triển khai ngay các biện pháp phòng, chống dịch cho người lao động tại đơn vị mình. Đồng thời, các đơn vị cũng thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Chính phủ cũng như của địa phương trong công tác phòng, chống dịch.

TKV kích hoạt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19
Tổng Giám đốc Đặng Thanh Hải - Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 của Tập đoàn TKV chủ trì họp trực tuyến

Sau khi lắng nghe các đơn vị báo cáo trực tiếp tình hình thực tế, Tổng Giám đốc - Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Tập đoàn TKV Đặng Thanh Hải nhận định, đợt bùng phát dịch Covid-19 lần này tiềm ẩn rất nhiều biến động và nguy hiểm khi diễn ra vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán và xảy ra tại địa bàn trọng điểm của TKV là tỉnh Quảng Ninh. Trước tình hình đó, TKV sẽ kích hoạt lại trạng thái phòng, chống dịch Covid-19 cao nhất với phương châm: bình tĩnh - tự tin - xử lý kịp thời, chính xác các tình huống có thể xảy ra, đồng thời đảm bảo công tác chăm lo đời sống cho người lao động, không để bất cứ cán bộ công nhân viên nào không có Tết.

 

Ông Đặng Thanh Hải nhấn mạnh những giải pháp chính và yêu cầu các đơn vị trong TKV nghiêm túc triển khai: Cập nhật, nắm bắt toàn bộ các chỉ đạo của Chính phủ, địa phương, bổ sung kịp thời vào các chỉ đạo và giải pháp phòng, chống dịch bệnh của TKV và các đơn vị; Vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa duy trì hoạt động SXKD ở mức độ tối ưu nhất. Lưu ý đối với các đơn vị trên địa bàn Quảng Ninh, đặc biệt là khu vực miền Tây (Mạo Khê, Uông Bí), cần thường xuyên cập nhật diễn biến của dịch bệnh, theo dõi chặt chẽ các cán bộ công nhân viên thuộc diện các F để có chỉ đạo và giải pháp cụ thể; Phối hợp với các Trung tâm phòng chống dịch bệnh tại địa phương để kiểm soát và thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch. Đối với các đơn vị khác ngoài địa bàn tỉnh Quảng Ninh cần tiến hành rà soát ngay các biện pháp phòng chống dịch để chủ động phòng ngừa.

Ông Hải cũng đề nghị các đơn vị nhanh chóng cập nhật số lượng công nhân lao động có khả năng không về quê ăn Tết được để xây dựng phương án, kế hoạch bố trí công nhân đón Tết ngay tại đơn vị phù hợp với điều kiện thực tế.

Ông Hải đặc biệt nhấn mạnh, với tình cảm và trách nhiệm với cộng đồng, xã hội của TKV, Tập đoàn và các đơn vị sẽ chung tay, hỗ trợ các địa phương triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là tại Quảng Ninh - địa bàn hoạt động trọng điểm của TKV.

Thúy Ngà