Ngày 18/7, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu ký quyết định về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các hoạt động trực tuyến trong chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc. Căn cứ vào tính chất công việc, nhiệm vụ để sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thành 2 nhóm: nhóm làm việc tại nhà (từ 30-50%), nhóm còn lại làm việc tại cơ quan.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị Nhà nước được Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng yêu cầu không di chuyển giữa địa bàn các huyện, thị xã, thành phố; trường hợp đặc biệt phải báo cáo, xin ý kiến cấp có thẩm quyền.

Thủ trưởng của các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thu xếp chỗ ngủ, nghỉ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan hoặc khu vực gần cơ quan đối với những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có nơi cư trú ở địa bàn huyện thị xã, thành phố này đi làm ở huyện, thị xã, thành phố khác.

 
Sóc Trăng cho phép cán bộ ngủ lại cơ quan trong thời gian giãn cách xã hội

Chiều 18/7, UBND tỉnh Sóc Trăng cũng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến từ cấp tỉnh, huyện đến cấp xã trong tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19; triển khai thực hiện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo Quyết định số 1806/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, Sóc Trăng thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị 16, thời gian áp dụng là 14 ngày từ 0h ngày 19/7/2021.

Theo Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng, tính đến 15h ngày 18/7, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã ghi nhận tổng cộng 70 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Cụ thể, Thị xã Vĩnh Châu (26 ca); huyện Trần Đề (15); thị xã Ngã Năm (13); huyện Mỹ Xuyên (7); huyện Cù Lao Dung (6), huyện Châu Thành (1) huyện Kế Sách (1) và huyện Long Phú (1). Số trường hợp F1 trong cộng đồng đã được cách ly là 509 người.

N.H