Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Thông tin được chia sẻ tại Hội nghị sơ kết 03 năm thí điểm mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh.

Sau 3 năm, hoạt động của Trung tâm được người dân, doanh nghiệp đánh giá cao, đạt được các mục tiêu cơ bản và giải quyết được các vấn đề bất cập trong cải cách thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính để xây dựng nền hành chính theo hướng phục vụ, chuyên nghiệp, năng động, trách nhiệm, hiện đại góp phần tạo nên sự tăng trưởng vượt bậc trong bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX).

Năm 2015, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh thành lập trực thuộc UBND tỉnh, kết nối với 14 Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp huyện và 186 bộ phận một cửa cấp xã, thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. Tuân thủ nguyên tắc 5 tại chỗ: tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu, trả kết quả ngay tại Trung tâm, Quảng Ninh đã tăng cường phân công, phân cấp, ủy quyền cho cán bộ thẩm định, phê duyệt hồ sơ, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào đơn giản hóa thủ tục hành chính. Kết quả, thời gian giải quyết các thủ tục chỉ còn 1/2-1/3 so với thời gian quy định của pháp luật.

Quảng Ninh giải quyết 99,9% thủ tục hành chính đúng và trước hạn

Các thủ tục hành chính trước khi đưa vào Trung tâm được rà soát, cắt giảm, đơn giản về thành phần hồ sơ, trình tự thủ tục, cắt giảm về thời gian giải quyết so với thời gian quy định của pháp luật. Trung tâm đã xây dựng quy trình giải quyết đảm bảo rõ trách nhiệm, rõ người, rõ việc, rõ thời gian giải quyết và được cập nhật công bố, niêm yết công khai, minh bạch. Tỉnh còn thành lập các trung tâm hành chính công cấp huyện; bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã.

 

Qua khảo sát, tỷ lệ hài lòng của người dân, tổ chức đạt đến 98,9%. Đến nay, số TTHC đã đưa vào giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh đạt 91,9%; cấp huyện là 100%. Thời gian giải quyết TTHC tại các trung tâm hành chính công đã được cắt giảm tới 50% so với quy định của Trung ương; một số thủ tục đã cắt giảm trên 70% thời gian so với quy định. 100% các khâu, quy trình giải quyết hồ sơ TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, 14 trung tâm hành chính công cấp huyện và 186 bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã được ứng dụng công nghệ thông tin triệt để, đảm bảo tính đồng bộ, thông suốt, để tiến tới xây dựng nền hành chính hiện đại.

Xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng, việc triển khai thí điểm mô hình Trung tâm phục vụ hành chính công khẳng định tỉnh Quảng Ninh đã cụ thể hóa, thực hiện đúng quan điểm, chủ trương của Đảng về cải cách hành chính trong tình hình mới, bảo đảm bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, không làm tăng biên chế nhưng đáp ứng được yêu cầu cải cách thủ tục hành chính hiệu quả nhất.

Mô hình này đảm bảo sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, đạt được các mục tiêu cơ bản và giải quyết được các vấn đề bất cập trong cải cách và giải quyết thủ tục hành chính để xây dựng nền hành chính theo hướng phục vụ, chuyên nghiệp, năng động, trách nhiệm, hiện đại, góp phần tạo nên sự tăng trưởng vượt bậc trong việc đánh giá các chỉ số PCI và PAR INDEX của tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh giải quyết 99,9% thủ tục hành chính đúng và trước hạn
Lễ khánh thành Trung tâm Phục vụ hành chính công

Cùng với việc đánh giá sơ kết 3 năm thí điểm mô hình Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh, Quảng Ninh cũng đưa vào hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, được đầu tư xây dựng mới với tổng mức đầu tư gần 150 tỷ đồng. Việc đầu tư xây dựng mới trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh khang trang, hiện đại nhằm thúc đẩy việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân ngày càng tốt hơn nữa, đồng thời đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất làm việc tiên tiến, hiện đại với tinh thần phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Ng.Minh