Hàng năm, nhân dịp Tuần lễ Quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá (từ ngày 25/05 đến ngày 31/05), Công đoàn Y tế Việt Nam đã tổ chức các hoạt động Mít tinh hưởng ứng thu hút sự tham gia của hàng ngàn đoàn viên, người lao động, học sinh và sinh viên các trường học Y dược trong cả nước. Tại các buổi Lễ Mít tinh này, Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức ký cam kết thi đua giữa các đơn vị trong việc triển khai xây dựng môi trường cơ sở Y tế, trường học Y dược không khói thuốc.

Bên cạnh đó, kể từ khi Luật phòng, chống tác hại thuốc lá (PCTH) ra đời và có hiệu lực, Công đoàn Y tế Việt Nam cũng đã tổ chức 11 lớp tập huấn nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá, các qui định của Luật PCTH thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thi hành với sự tham dự của gần 2.000 đại biểu là thành phần Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá các đơn vị.

Ngành Y tế nỗ lực xây dựng môi trường không khói thuốc
Các đại biểu thể hiện quyết tâm xây dựng môi trường cơ sở Y tế, trường học Y dược không khói thuốc lá tại Lễ phát động thi đua nhân Tuần lễ quốc gia PCTHTL hàng năm

Công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động cũng được Công đoàn Y tế Việt Nam quan tâm. Đều đặn hàng năm, Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức in ấn và cấp phát các tài liệu truyền thông tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá cho các đơn vị Y tế trong ngành.

Từ năm 2013 đến nay, Công đoàn Y tế Việt Nam đã sản xuất và cấp phát 8.000 tờ gấp, 4.000 sổ tay, 8.000 biển cấm hút thuốc mica, 12.500 biển cấm hút thuốc giấy, 8.600 tranh ảnh áp phích PCTHTL, 50 pano treo tại cổng ra vào các bệnh viện và 3.000 đĩa truyền thông tuyên truyền về PCTHTL. Đây thực sự là những tài liệu hữu ích giúp các đơn vị truyền thông có hiệu quả về Luật PCTHTL cũng như văn bản thi hành tới cán bộ ngành Y tế và nhân dân.

Ngoài ra, Công đoàn Y tế Việt Nam còn tích cực tuyên truyền trên Tạp chí  lao động và công đoàn, Tạp chí Thi đua khen thưởng và Website của Công đoàn  Y tế Việt Nam về các hoạt động PCTHTL trong ngành, kết quả cũng như kinh nghiệm thực tế của các đơn vị, từ đó nhân rộng ra toàn ngành với những cách làm hay, các phương thức triển khai thực hiệu quả.

 

Đặc biệt, trong năm 2016-2017, Công đoàn Y tế Việt Nam đã tổ chức Hội thi tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá. Hội thi được tổ chức thành 03 cấp: cấp cơ sở, cấp khu vực và chung kết cấp ngành toàn quốc. Hội thi là dịp để mỗi cán bộ y tế rèn luyện kĩ năng giao tiếp ứng xử, kỹ năng tuyên truyền về tác hại của thuốc lá và giáo dục sức khỏe tới cộng đồng, đồng thời là một hình thức truyền thông hiệu quả với sức lan tỏa mạnh mẽ, qua đó nhận được sự sẻ chia, cảm thông của các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể xã hội và nhân dân về những khó khăn vất vả của cán bộ y tế trên mọi miền Tổ quốc trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ngành Y tế nỗ lực xây dựng môi trường không khói thuốc
Chung kết Hội thi tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá

Song song với các hoạt động tuyên truyền, Công đoàn Y tế Việt Nam thường xuyên tổ chức các Đoàn kiểm tra giám sát việc xây dựng môi trường cơ sở Y tế, trường học Y dược không khói thuốc từ Trung ương tới địa phương. Thông qua các đợt kiểm tra, Đoàn giám sát đã thảo luận với đơn vị những khó khăn, vướng mắc, ghi nhận những ý kiến phản hồi của đơn vị về những bất cập trong cơ chế xử phạt các trường hợp vi phạm đồng thời chia sẻ những sáng kiến, sáng tạo trong quá trình triển khai của các đơn vị khác. Nhiều đơn vị đã xây dựng thành công môi trường cơ sở Y tế không khói thuốc lá, là nơi để các đơn vị đến học tập và chia sẻ kinh nghiệm, điển hình như: bệnh viện đa khoa khu vực Hải Hậu- Nam Định, bệnh viện đa khoa tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu…

Ngành Y tế nỗ lực xây dựng môi trường không khói thuốc

Ngành Y tế nỗ lực xây dựng môi trường không khói thuốc

Ngành Y tế nỗ lực xây dựng môi trường không khói thuốc
Một số hình ảnh của Đoàn giám sát tại các cơ sở Y tế

Minh Thư