Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng với sự phối hợp của các ngành, đoàn thể, các cấp chính quyền địa phương, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn đã đạt nhiều kết quả đáng kể trong việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng.

Cụ thể, đến năm 2020, 100% xã/phường/thị trấn làm tốt công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công. Hàng tháng, tỉnh Lạng Sơn chi trả trợ cấp cho 4.092 người có công và thân nhân với kinh phí 7.795 triệu đồng. Riêng năm 2019 đã thực hiện trợ cấp hàng tháng cho khoảng 47.055 lượt người có công, kinh phí khoảng 83.300 triệu đồng.

Trong hai năm 2019-2020, tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, chế độ chính sách cho khoảng hơn 4.000 hồ sơ người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng, người tham gia hoạt động kháng chiến. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho 671 người có công và thân nhân, kinh phí 3.796 triệu đồng. Cấp thẻ BHYT cho 17.697 lượt Người có công và thân nhân, kinh phí 12.209 triệu đồng, trợ cấp ưu đãi giáo dục 324 người kinh phí 1.674 triệu đồng, quyết định cấp tiền mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình cho 181 người, kinh phí 411 triệu đồng... được thực hiện tương đối toàn diện.

Năm 2019 từ nguồn kinh phí trung ương và địa phương, tỉnh Lạng Sơn thực hiện chỉ tiêu điều dưỡng cho 3.002 lượt người có công, tổng kinh phí 5.396 triệu đồng, trong đó thực hiện điều dưỡng tập trung cho 1.349 người, điều dưỡng tại gia đình 1.653 người. Trung tâm điều dưỡng Người có công của tỉnh thường xuyên được nâng cấp, đáp ứng yêu cầu chăm sóc, điều dưỡng sức khỏe cho người có công với cách mạng.

Năm 2019, tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện chuyển quà của Chủ tịch nước và Chủ tịch tỉnh trên địa bàn trong 2 năm cho trên 59.000 lượt người có công, với tổng kinh phí 17.925 triệu đồng. Đồng thời tổ chức nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa khác.

Lạng Sơn không còn hộ nghèo là người có công
 Người có công và thân nhân liệt sĩ tỉnh Lạng Sơn thăm Thủ đô Hà Nội.

Việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xem xét, xác nhận người có công với cách mạng được sở LĐ-TB&XH tham mưu thực hiện có hiệu quả. Toàn tỉnh không có hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận là người có công theo Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH.

 

Năm 2020, thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ; Quyết định số 15 /2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Sở LĐ-TB&XH đã kịp thời tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định hỗ trợ Người có công và thân nhân đang hưởng trợ cấp hàng tháng do ảnh hưởng dịch COVID-19, với 3.783 người, tổng số kinh phí chi trả là 5.674,5 triệu đồng.

Lạng Sơn không còn hộ nghèo là người có công
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn kiểm tra công tác chi trả hỗ trợ Người có công và thân nhân khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Lạng Sơn đã chỉ đạo thực hiện tốt phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", với nhiều nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, như: xây dựng Nhà tình nghĩa, phụng dưỡng "Mẹ Việt Nam anh hùng"; ưu đãi giáo dục cho con liệt sĩ, thương bệnh binh nặng; thăm hỏi, tặng quà, khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, quyên góp, tặng sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách; tu sửa nâng cấp nghĩa trang, chăm sóc phần mộ liệt sĩ…

Trong những năm trở lại đây, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa toàn tỉnh thu 10.572 triệu đồng. Trích từ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa hỗ trợ xây dựng và sửa chữa được 184 nhà tình nghĩa trị giá 6.411 triệu đồng, tặng 211 sổ tiết kiệm trị giá 258 triệu đồng.

Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành hỗ trợ 4.247 hộ thuộc đối tượng người có công với cách mạng, trong đó 1.939 hộ xây mới và 2.308 hộ sửa chữa nhà ở. Đến nay không còn tình trạng người có công ở nhà tạm, nhà dột nát.

Đặc biệt, trong 2 năm 2019-2020, Lạng Sơn đã thực hiện cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 6 nghĩa trang liệt sĩ. Được sự đồng ý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tỉnh đã thực hiện khai quật 723 mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin tại 6 Nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh và bàn giao mẫu sinh phẩm để thực hiện giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ đưa vào ngân hàng gen.

Tính đến hết ngày 2/6/2020, tỉnh Lạng Sơn đã chi trả cho gần 197.000 trường hợp là các nhóm đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người lao động gặp khó khăn do đại dịch covid-19, với tổng kinh phí hơn 163 tỷ đồng, đạt gần 99%.

Đình Sơn