Trước nhu cầu bảo vệ kết hợp đầu tư ngày càng cao, thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam liên tục xuất hiện sản phẩm được tối ưu hóa. Để lựa chọn giải pháp phù hợp với mình, khách hàng nên lưu ý tính linh hoạt của các dòng sản phẩm bảo hiểm này.

 

Lệ Thanh