- Vào những ngày đầu năm, đi chùa, đền, phủ cầu may mắn, bình an là một trong những quan niệm phổ biến với nhiều người Việt. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết những điều nên tránh khi đến nơi tôn nghiêm này.

 
lễ chùa,tháng Giêng,quan niệm,lễ hội

Ngọc Trang - Quý Nguyễn