Trang tin Bored Panda đã đặt câu hỏi cho các độc giả của mình rằng "Lời khuyên ý nghĩa nhất mà cha mẹ từng dành cho bạn là gì?". Đáp lại họ có rất nhiều câu trả lời. Dưới đây là những câu trả lời được đánh giá là ấn tượng nhất.

Những lời khuyên ý nghĩa nhất cha mẹ dành cho con cái - 1
Những lời khuyên ý nghĩa nhất cha mẹ dành cho con cái - 2
Những lời khuyên ý nghĩa nhất cha mẹ dành cho con cái - 3
Những lời khuyên ý nghĩa nhất cha mẹ dành cho con cái - 4
Những lời khuyên ý nghĩa nhất cha mẹ dành cho con cái - 5
Những lời khuyên ý nghĩa nhất cha mẹ dành cho con cái - 6
Những lời khuyên ý nghĩa nhất cha mẹ dành cho con cái - 7
Những lời khuyên ý nghĩa nhất cha mẹ dành cho con cái - 8
Những lời khuyên ý nghĩa nhất cha mẹ dành cho con cái - 9
Những lời khuyên ý nghĩa nhất cha mẹ dành cho con cái - 10
Những lời khuyên ý nghĩa nhất cha mẹ dành cho con cái - 11
Những lời khuyên ý nghĩa nhất cha mẹ dành cho con cái - 12
Những lời khuyên ý nghĩa nhất cha mẹ dành cho con cái - 13
Những lời khuyên ý nghĩa nhất cha mẹ dành cho con cái - 14
Những lời khuyên ý nghĩa nhất cha mẹ dành cho con cái - 15
 
Những lời khuyên ý nghĩa nhất cha mẹ dành cho con cái - 16
Những lời khuyên ý nghĩa nhất cha mẹ dành cho con cái - 17
Những lời khuyên ý nghĩa nhất cha mẹ dành cho con cái - 18
Những lời khuyên ý nghĩa nhất cha mẹ dành cho con cái - 19
Những lời khuyên ý nghĩa nhất cha mẹ dành cho con cái - 20
Những lời khuyên ý nghĩa nhất cha mẹ dành cho con cái - 21
Những lời khuyên ý nghĩa nhất cha mẹ dành cho con cái - 22
Những lời khuyên ý nghĩa nhất cha mẹ dành cho con cái - 23
Những lời khuyên ý nghĩa nhất cha mẹ dành cho con cái - 24
Những lời khuyên ý nghĩa nhất cha mẹ dành cho con cái - 25
Những lời khuyên ý nghĩa nhất cha mẹ dành cho con cái - 26
Những lời khuyên ý nghĩa nhất cha mẹ dành cho con cái - 27
Những lời khuyên ý nghĩa nhất cha mẹ dành cho con cái - 28
Những lời khuyên ý nghĩa nhất cha mẹ dành cho con cái - 29
Những lời khuyên ý nghĩa nhất cha mẹ dành cho con cái - 30
Yêu chàng trai thấp bé, mẹ khuyên tôi nên 'thử' trước khi cưới

Yêu chàng trai thấp bé, mẹ khuyên tôi nên 'thử' trước khi cưới

Mẹ sợ "bản lĩnh" của anh không đủ đáp ứng đời sống tình dục lâu bền về sau, khiến con gái bà là người gánh chịu thiệt thòi.

Theo Dân trí