Theo Dân Trí

Ngày đầu tiên hết giãn cách, bạn sẽ làm gì?

Ngày đầu tiên hết giãn cách, bạn sẽ làm gì?

Tôi đã nghĩ tới cảnh đứng xếp hàng ở Thể Giao để mua ít thịt quay thơm ngậy. Nhưng cũng phải xem đã, nếu các bác cùng xếp hàng mua thịt mà không 5K đầy đủ thì... "để dành" có khi hơn!