Các ông bố trông con dường như bao giờ cũng "nhàn" hơn so với mẹ. Đừng hỏi tại sao. Họ rất sáng tạo và thông minh, bạn cứ tận mắt nhìn thì sẽ biết!

Sự sáng tạo 'bá đạo' của các ông bố

Cho ngủ ở đây vừa êm vừa tiện trông chừng nhất

Sự sáng tạo 'bá đạo' của các ông bố

Rạp chiếu phim tại giường

Sự sáng tạo 'bá đạo' của các ông bố

Một công đôi ba việc

Sự sáng tạo 'bá đạo' của các ông bố

Tiện không gì bằng

Sự sáng tạo 'bá đạo' của các ông bố

Khỏi bò đi lung tung nhé nhóc

Sự sáng tạo 'bá đạo' của các ông bố

"Em" ngã "anh" sẽ nâng

 
Sự sáng tạo 'bá đạo' của các ông bố

Cho con ăn thì có gì mà khó!

Sự sáng tạo 'bá đạo' của các ông bố

Kiệt sức

Sự sáng tạo 'bá đạo' của các ông bố

Không biết ai canh cho ai ngủ?

Xem video "Ông bố một mình ru ba con ngủ khiến dân mạng thích thú":

(Theo MD/ Dân trí)