Để được công nhận, bãi tắm đã đáp ứng được các yêu cầu: Hệ thống đảm bảo an toàn, phao tiêu biển báo, cứu hộ cứu nạn, giao thông thuận tiện, có hệ thống điện, nước ngọt, nhà tắm tráng, bãi cát mịn, đảm bảo độ dày.

Quảng Ninh thêm 3 bãi tắm ‘đạt chuẩn’

Từ năm 2013, Quảng Ninh đã ban hành Quy chế quản lý Bãi tắm du lịch trên địa bàn tỉnh quy định rõ về các quy định của bãi tắm đạt chuẩn phục vụ khách du lịch, bao gồm từng hạng mục: Cơ sở hạ tầng vật chất, kỹ thuật, hệ thống thông tin liên lạc, điện, nước, xử lý chất thải, khu vực vệ sinh công cộng, nhà tắm tráng nước ngọt, xuồng cứu sinh, trạm quan sát, hệ thống phao tiêu, cờ chỉ giới, điểm báo hành lang an toàn, hệ thống bảng biểu chỉ dẫn, niêm yết giá các dịch vụ, nguồn nhân lực phải được đào tạo cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ... 

 

Sở Du lịch cùng các sở, ngành thường xuyên kiểm tra hoạt động các bãi tắm, tham mưu cấp trên ban hành văn bản khuyến cáo đầu tư bổ sung, nâng cấp cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật, dịch vụ, nhân lực đáp ứng yêu cầu phục vụ khách.

Từ đó, những bãi tắm phục vụ du lịch trở thành “sản phẩm” thu hút du khách ở Quảng Ninh. Quảng Ninh hiện có 12 bãi tắm được công nhận đạt tiêu chuẩn bãi tắm du lịch. Trong đó có 10 bãi tắm du lịch đang hoạt động gồm: Tuần Châu, Công viên Đại Dương, Ti tốp, Soi Sim (Hạ Long); Lương Ngọc, Quảng Hồng (Cẩm Phả); Mai Quyền (Vân Đồn), Đầu Rồng (Hải Hà), Trà Cổ (Móng Cái), Vàn Chảy (Cô Tô). Các bãi tắm được bố trí, trải đều ở các địa phương, các trung tâm du lịch nhằm đáp ứng, theo kịp nhu cầu ngày càng cao của du khách.

D. An