Dự Chương trình có ông Hồ Tiến Thiệu - Phó Chủ tịch Phụ trách UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh, đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông trung ương và địa phương. Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì chương trình.

Phát biểu tại Chương trình, ông Hồ Tiến Thiệu nhấn mạnh, cùng với sự đi lên của tỉnh Lạng Sơn nói riêng, của đất nước nói chung, báo chí đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời làm tốt vai trò của cơ quan ngôn luận là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân. Những người làm báo đã góp phần tạo nên bầu không khí cởi mở, một xã hội ngày càng dân chủ, vững vàng bước sang giai đoạn mới.

Lạng Sơn cảm ơn báo chí đồng hành, hỗ trợ xây dựng đô thị du lịch
Ông Hồ Tiến Thiệu- Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tăng cường hợp tác với các cơ quan báo chí.

Đánh giá cao đóng góp của báo chí đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của Lạng Sơn trong thời gian qua, Phó Chủ tịch Hồ Tiến Thiệu mong muốn các nhà báo tiếp tục đồng hành, ủng hộ, giúp đỡ và chia sẻ để tỉnh thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Ông Hồ Tiến Thiệu cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cần thay đổi tư duy, tăng cường hợp tác với các cơ quan báo chí, qua đó cổ vũ, nhân lên những mặt tích cực và đẩy lùi tiêu cực.

 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu gửi lời cảm ơn và chúc mừng đội ngũ người làm báo các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6.

Lạng Sơn cảm ơn báo chí đồng hành, hỗ trợ xây dựng đô thị du lịch
 Hội thảo “Vai trò của truyền thông với phát triển đô thị - du lịch tỉnh Lạng Sơn”, 18/06/2020.

Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra Hội thảo “Vai trò của truyền thông với phát triển đô thị - du lịch tỉnh Lạng Sơn”. Tại đây các chuyên gia, nhà báo đã đóng góp nhiều tham luận, ý kiến để xây dựng, phát triển đô thị - du lịch Lạng Sơn như: Chiến lược và những giải pháp cơ bản về truyền thông xây dựng hình ảnh Lạng Sơn đặc sắc trong thời kỳ mới; Giải pháp truyền thông Maketing tích hợp cho sự phát triển đô thị - du lịch Lạng Sơn; Năng lực của báo chí - truyền thông trong phát triển đô thị du lịch…

Đình Sơn