Chợ ở Sài Gòn, khách đến chỉ việc lấy đồ, không cần trả tiền

Chợ ở Sài Gòn, khách đến chỉ việc lấy đồ, không cần trả tiền

Những người đến với chợ 0 đồng ai nấy đều nghèo. Nhưng ở đây, không có ai tham lam, chỉ lấy vừa đủ để dùng. 

Theo Zing