Theo Zing

Mẹo luộc trứng lòng đào trong 7 phút

Mẹo luộc trứng lòng đào trong 7 phút

Với những mẹo dưới đây, bạn sẽ luộc được trứng với phần lòng đỏ như ý muốn.