Xem video:

 

 
Nếu thấy giá đỗ có 3 dấu hiệu này, tuyệt đối không nên mua

Nếu thấy giá đỗ có 3 dấu hiệu này, tuyệt đối không nên mua

Muốn phân biệt được giá đỗ nảy mầm tự nhiên hay có dùng thuốc kích thích, chị em có thể phân biệt được bằng mắt thường nhờ vào những mẹo sau.

Theo Zing