Báo VietNamNet - Đọc tin tức Online, tin nhanh trong ngày
Dân tộc - Tôn giáo
>>

Đại đoàn kết

Đại đoàn kết để chung sức, đồng lòng phát triển đất nước

icon
Truyền thống yêu nước thương nòi đã gắn kết dân tộc con Rồng cháu Tiên thành một khối đoàn kết gắn bó keo sơn, chung tay xây dựng đất nước Việt phát triển, chung tay kiến tạo hòa bình.
 
 
 
HIỂN THỊ THÊM TIN
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị