Sáng Chủ nhật 31/1, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tiến hành bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Ông Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Tổng Bí thư khóa XIII
 Lãnh đạo Đảng chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ nhất
Ông Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Tổng Bí thư khóa XIII
Lãnh đạo Đảng tặng hoa, chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Kết quả, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử làm Tổng Bí thư nhiệm kỳ mới. Đây là lần thứ ba ông được Trung ương tín nhiệm bầu giữ chức Tổng Bí thư và là lần thứ sáu, ông được tín nhiệm bầu giữ các chức danh chủ chốt.

Cụ thể, ngày 26/6/2006, ông Nguyễn Phú Trọng khi đó đang là Bí thư Thành ủy TP Hà Nội được Quốc hội bầu làm Chủ tịch Quốc hội khóa XI. Nhiệm kỳ sau đó, ông tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội khóa XII vào ngày 23/7/2007.

 

Ngày 19/1/2011, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI bầu ông giữ chức Tổng Bí thư nhiệm kỳ 2011 – 2015. Từ đó đến nay, ông liên tục được tín nhiệm bầu giữ chức Tổng Bí thư liên tục trong 3 khóa: XI, XII, XIII.

Ngày 23/10/2018, ông được Quốc hội khóa XIV bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 - 2020 cho đến nay.

Ông Nguyễn Phú Trọng sinh ngày 14/4/1944; quê quán ở xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội; trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sĩ Chính trị học (chuyên ngành Xây dựng Đảng), Cử nhân Ngữ văn.

Ông Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Tổng Bí thư khóa XIII

Thu Hằng - Trần Thường - Thiết kế: Quốc Dũng

Những ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư tái cử Trung ương khóa XIII

Những ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư tái cử Trung ương khóa XIII

Theo kết quả bầu cử 200 Ủy viên Trung ương khóa XIII được công bố vào tối 30/1, có 8 ủy viên Bộ Chính trị và 7 ủy viên Ban Bí thư khóa XII được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới.