A.B(Theo Tech Vision)

Internet vệ tinh của Elon Musk gây bất ngờ cho người dùng thử

Internet vệ tinh của Elon Musk gây bất ngờ cho người dùng thử

Những kết quả kiểm tra thử nghiệm cho thấy tốc độ tải xuống của dịch vụ Starlink đạt mức 174 Mbps tại vùng nông thôn.