M.B(Theo CNBC)

Trạm vũ trụ của Trung Quốc sở hữu những công nghệ tiên tiến nhất hiện nay?

Trạm vũ trụ của Trung Quốc sở hữu những công nghệ tiên tiến nhất hiện nay?

Trung Quốc cho biết, Trạm vũ trụ Thiên Cung sở hữu những công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, khác xa với Trạm vũ trụ quốc tế ISS đã vận hành suốt 23 năm qua.