A.B(Theo Tech Vision)

Nóng cuộc đua tàu siêu tốc Hyperloop nghìn km/h

Nóng cuộc đua tàu siêu tốc Hyperloop nghìn km/h

Hai công ty Virgin Hyperloop và Hyperloop TT đang chạy đua để biến ý tưởng hyperloop của Elon Musk thành hiện thực cũng như trở thành nhà phát triển hệ thống tàu cao tốc thương mại đầu tiên trên thế giới.