Theo Zing/Ruptly

Cánh tay robot của đại úy Mỹ

Cánh tay robot của đại úy Mỹ

Công ty Brain Robotics đã tạo ra cánh tay robot, được điều khiển bởi các tín hiệu từ não, giúp người dùng thực hiện các hoạt động hàng ngày.