Kiều Oanh(Theo Tech Insider)

Tại sao các cường quốc đều muốn chạy đua mạng 5G?

Tại sao các cường quốc đều muốn chạy đua mạng 5G?

Mạng 5G đang ‘định hình’ lại hệ thống mạng và sẽ thay đổi cuộc sống của con người... Vì thế các cường quốc đều muốn đi đầu trong việc phát triển thế hệ mạng di động thứ 5.