A.B(Theo Bloomberg)

Tái chế pin xe điện sẽ là ngành hái ra tiền

Tái chế pin xe điện sẽ là ngành hái ra tiền

Nhu cầu sử dụng pin lithium-ion đang tăng mạnh suốt 5 năm qua và dự kiến sẽ tiếp tục tăng từ 44,2 tỷ USD vào năm 2020 lên 94,4 tỷ USD vào năm 2025, phần lớn sẽ phục vụ lĩnh vực xe điện.