M.B(Theo BBC Click)

"Made in China" thực sự có nghĩa là gì?

"Made in China" thực sự có nghĩa là gì?

Chúng ta đã quen với việc nhìn thấy các sản phẩm có nhãn hiệu "Made in China" được sản xuất tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này. Tuy nhiên không phải cứ mua sản phẩm ở Trung Quốc thì sẽ có giá thấp hơn tại Mỹ.