Một chương trình máy tính mới vừa được tạo ra có thể giải mã suy nghĩ của con người theo thời gian thực. Khả năng này sẽ được ứng dụng để trợ giúp những người có vấn đề về giao tiếp hoặc không thể nói được.

Máy tính đã đọc được suy nghĩ tức thời của con người

Hệ thống này dựa trên các tín hiệu điện từ các điện cực cấy trong não người, rồi tiến hành giải mã suy nghĩ chỉ trong thời gian milligiây. Đây chính là thành quả của các nhà khoa học tại Đại học Washington.

Trong những năm gần đây, các nhà khoa học đã đạt được nhiều bước tiến trong giải mã suy nghĩ ở con người. Năm 2011, các nhà nghiên cứu đã chuyển đổi được sóng não thành các đoạn clip như thể đang xem trước mắt.

Năm 2014, hai nhà khoa học đầu ngành đã chuyển được suy nghĩ từ người này sang người khác nhờ phương pháp kết nối não bộ. Và nhiều nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng dựa trên hoạt động của não, máy tính có thể "thấy" được con người đang mơ gì.

Hệ thống của Đại học Washington là một quy trình đầy phức tạp, gần giống với việc xây dựng cả hệ thống mạng thần kinh cực lớn để "cảm nhận" được suy nghĩ ở người. Kỹ thuật mới trong tương lai không xa có thể giúp bác sĩ lập bản đồ toàn bộ não người để phục vụ công tác khám và chữa bệnh hiệu quả.

Nguyễn Minh