Theo Zing/Destiny

Giáo sư Harvard khẳng định tìm thấy dấu vết người ngoài hành tinh

Giáo sư Harvard khẳng định tìm thấy dấu vết người ngoài hành tinh

Avi Loeb, Trưởng khoa Thiên văn Đại học Harvard cho rằng một vật thể bay ngang qua Trái Đất năm 2017 là rác của người ngoài hành tinh.