M.B(Theo CNBC)

Ngắm mẫu iPhone 12 với camera sau có máy quét 3D đẹp long lanh

Ngắm mẫu iPhone 12 với camera sau có máy quét 3D đẹp long lanh

Rất có thể mẫu iPhone này chính là thiết kế cuối cùng của iPhone 12 Pro sẽ ra mắt vào tháng 9 tới.