A.B(Theo Tech Vision)

Dàn PC được trang trí bằng kim cương

Dàn PC được trang trí bằng kim cương

Dàn PC được trang trí bằng vàng trắng 18 karat và kim cương trị giá 20.500 USD.