M.B(Theo CNBC)

Nông nghiệp thông minh: Dàn robot 'khủng' phun thuốc chỉ 1 người điều khiển

Nông nghiệp thông minh: Dàn robot 'khủng' phun thuốc chỉ 1 người điều khiển

Trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nông nghiệp thông minh đang phá triển như vũ bão, robot tự động ngày càng trở nên phổ biến trên những trang trại rộng lớn.