L.D (theo Verge Science)

Hai thiết bị tối tân của NASA vừa được phóng lên Sao Hỏa

Hai thiết bị tối tân của NASA vừa được phóng lên Sao Hỏa

NASA đã có bước thay đổi lớn khi phóng 2 thiết bị tối tân bậc nhất tới Hành tinh Đỏ.