M.B.(Theo CNBC)

Việt Nam có thêm bộ KIT test nhanh virus Corona trong 2 tiếng

Việt Nam có thêm bộ KIT test nhanh virus Corona trong 2 tiếng

 Khác với các công trình nghiên cứu trước đó, đây là bộ KIT test virus Corona đầu tiên được Bộ Y tế cấp phép lưu hành để sản xuất hàng loạt tại Việt Nam.