Hải Nguyên - Đinh Tuấn

Google đã hậu thuẫn 2 kỳ lân công nghệ của Ấn Độ như thế nào?

Google đã hậu thuẫn 2 kỳ lân công nghệ của Ấn Độ như thế nào?

Khoản đầu tư của Google đã giúp tạo ra hai công ty kỳ lân công nghệ trẻ nhất của Ấn Độ ở mảng tin tức và giải trí.