M.B(Theo CNBC International)

Nhiều giải pháp công nghệ "cứu" người lao động tự do trong Covid-19

Nhiều giải pháp công nghệ "cứu" người lao động tự do trong Covid-19

Đại dịch Covid-19 bùng phát vào đầu năm nay đã khiến nền kinh tế phải đối mặt với vô vàn khó khăn, trong đó, những người làm nghề tự do bị ảnh hưởng nặng nề. Những giải pháp công nghệ của Singapore đã 'cứu' người lao động tự do như thế nào?