Hải Nguyên - Đinh Tuấn

Apple đang nắm lợi thế gì khi lấn sang thị trường ô tô?

Apple đang nắm lợi thế gì khi lấn sang thị trường ô tô?

Tham vọng sản xuất ô tô của Apple đã được đồn đoán trong nhiều năm. Những gì chúng ta có thể chắc chắn là xe của Apple sẽ là ô tô tự động và chạy hoàn toàn bằng pin. Nhưng Apple đang nắm trong tay những lợi thế gì?