Năm nay, những người chiến thắng là Geoffrey Hinton – Phó chủ tịch Google, Yann LeCun thuộc Facebook và Yoshua Bengio – Giám đốc khoa học của trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo Mila trực thuộc Quebec. Theo Hiệp hội, cả ba ông đã giúp phát triển nền móng cho mạng nơ-ron sâu, và tạo nên những đột phá thể hiện những lợi thế mang tính thực tiễn của công nghệ.

Giải thưởng Turing vinh danh thành tựu AI của Facebook và Google

Các nhà khoa học được vinh danh (từ trái qua phải): Yann LeCun, Geoffrey Hinton và Yoshua Bengio

Với Hinton, ông đã chứng minh rằng các thuật toán truyền ngược có thể giúp mạng nơ-ron giải quyết những vấn đề mà trước đây chưa thể làm được. LeCun đã có những đóng góp trong việc phát triển công nghệ đằng sau hệ thống thị giác máy tính hiện đại. Còn Bengio đã giúp tạo nên hệ thống mạng đối nghịch rộng rãi có thể tạo nên những bức ảnh nguyên gốc từ những nét vẽ cơ bản.

 

Cả ba ông sẽ nhận giải tại một sự kiện ở San Francisco vào ngày 15 tháng 6. Giải thưởng Turing sẽ giúp ghi nhận những thành tựu của họ cũng như chỉ ra sự tiến hóa một cách tự nhiên của ngành công nghiệp này: khi mà sự tiên phong trong công nghệ dần dịch chuyển sang trí thông minh nhân tạo.

Minh Thắng(theo Engadget, CNET)

Trí tuệ nhân tạo đang tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt?

Trí tuệ nhân tạo đang tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt?

 Chuyển đổi số luôn là lợi thế cạnh tranh lớn đối với các doanh nghiệp trong thời đại kĩ thuật số phát triển nhanh như hiện nay, đặc biệt là khi có sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo (AI) như một nền tảng cho chuyển đổi số.