Theo Zing/Kurzgesagt – In a Nutshell

Con người có thể sống sót nếu Trái Đất nóng tới 1.000 độ C?

Con người có thể sống sót nếu Trái Đất nóng tới 1.000 độ C?

Con người sẽ ra sao nếu Trái Đất nóng tới 1.000 độ C? Có thứ gì có thể tồn tại không?