Hải Nguyên - Đinh Tuấn

Xem AI mô phỏng hoàn hảo 'nhan sắc thật' cho nàng Mona Lisa

Xem AI mô phỏng hoàn hảo 'nhan sắc thật' cho nàng Mona Lisa

Chuyên gia công nghệ đã sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) mô phỏng hoàn hảo khuôn mặt thật nàng Mona Lisa trong bức tranh Mona Lisa nổi tiếng của danh hoạ Leonardo da Vinci.