Hải Nguyên - Đinh Tuấn

Huawei đã vươn lên sánh ngang Apple và Samsung như thế nào?

Huawei đã vươn lên sánh ngang Apple và Samsung như thế nào?

Từ một công ty nhỏ mới thành lập, Huawei đã nhanh chóng vươn lên 'ngồi chung mâm' những hãng công nghệ khổng lồ như Apple và Samsung.