Một con trăn khổng lồ đột nhập vào trang trại gia súc ở một ngôi làng và nuốt chửng 2 con dê.

Theo Daily Mail, con trăn dài 4,8m đã lẻn bào một trang trại tại một ngôi làng ở bang Pahang, Malaysia.


Khi chủ trang trại phát hiện, con trăn đã nuốt chửng 2 con dê. Những người dân chứng kiến vô cùng kinh hãi. Chỉ khi thấy con trăn di chuyển rất chậm do nuốt chửng con mồi quá lớn, họ mới dám dùng gậy để khống chế nó.