D.T (theo Newsflare)

Những đứa trẻ bắt rắn 'khổng lồ' trên sông

Những đứa trẻ bắt rắn 'khổng lồ' trên sông

Nhiều người xem sẽ không khỏi kinh hãi cảnh những đứa trẻ tắm trên dòng sông nước đỏ ngầu phù sa và lao vào cuộc săn bắt rắn 'khổng lồ'.