Kiều Oanh (theo Tech Insider)

Nhà máy 'khủng' nhất thế giới: 90% tự động hóa, không cần chạy điện

Nhà máy 'khủng' nhất thế giới: 90% tự động hóa, không cần chạy điện

Được ví là ‘cỗ máy tạo ra những cỗ máy’, nhà máy này của Tesla được lắp ráp hệ thống robot thông minh thay thế 90% sức lao động.