Đ.T(Theo DailyMail)

Con gái làm đổ gương, ông bố lao ra giải cứu 'nhanh như chớp'

Con gái làm đổ gương, ông bố lao ra giải cứu 'nhanh như chớp'

Khi đang chơi đùa, bé gái chẳng may ngã vào sọt và làm chiếc gương dựng bên cạnh đổ xuống phía em gái đang nằm dưới đất...