D.T(tổng hợp)

Vợ cũ hất chồng lên nắp ca-pô phóng 20 km trên cao tốc

Vợ cũ hất chồng lên nắp ca-pô phóng 20 km trên cao tốc

Cố chặn xe vợ cũ, người đàn ông bị hất lên nắp ca-pô và phóng đi 20 km trên cao tốc.